Informace o dopravě

Informace o dopravě

 

Termín dodání zboží 
Zboží bude doručeno kupujícímu do 15 dní od přijetí objednávky prodávajícím, je-li zboží skladem. V případě objednání zboží, které není na skladě, bude termín dodání sjednán dohodou mezi prodávajícím a kupujícím mimo jiné s ohledem na možnosti distributora. Kupující bude o této možnosti vyrozuměn nejpozději 3. pracovní den po dni podání objednávky.


Dopravce
Dopravu zajišťuje Česká pošta (neplatí pro zásilky pro osobní vyzvednutí v Pivovarské prodejně ve Vratislavicích). Zásilka je vedena jako Cenný balík s doručením do 5-ti dnů po odeslání oznámení o expedici zásilky na území České republiky. Mimo území ČR se zboží neposílá.
Prodávající si vyhrazuje právo určit, popř. změnit způsob přepravy, a to s ohledem na objem, hmotnost dodávky a bezpečnost dopravy. Případná změna způsobu dopravy z rozhodnutí prodávajícího nebude mít žádný vliv na sjednanou výši úhrady za poštovné (přepravné) a balné.

Cena za dopravu
Zásilky na území České republiky:
U objednávek obsahují alespoň jednu položkus lahvovým pivem se uplatňuje poštovné a balné v jednotné výši 299 Kč, vč. DPH. Poštovné se neuplatňuje u zboží expedovaného v Pivovarské prodejně ve Vratislavicích. Neobsahuje-li objednávka lahvové pivo, uplatňuje se balné a poštovné ve výši 149 Kč vč. DPH. Toto platí pro množství obvyklé. Pro větší objednávky kontaktujte prodejce pro zjištění dostupnosti produktů a stanovení sazby poštovného a balného.


Převzetí dodávky
Kupující je povinen zboží od přepravce řádně převzít, zkontrolovat neporušenost obalů, počet balíků a v případě jakýchkoli závad toto neprodleně oznámit přepravci samotnému. Ihned by mělo být zahájeno u dopravce reklamační řízení a kopie zápisu by měla být bez zbytečného odkladu zaslána prodávajícímu, jinak nemůže být na dodatečné reklamace neúplnosti nebo poškození dodávky žádný nárok. V případě shledání porušení či poškození doporučujeme kupujícímu zásilku ve vlastním zájmu odmítnout!
Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že zásilka splňovala všechny podmínky a náležitosti výše uvedené a na pozdější reklamaci o porušenosti obalu zásilky nebude brán zřetel.


Způsob úhrady
Úhrada zboží může probíhat jedním z následujících způsobů:
1) hotově na dobírku nebo
2) hotově při odběru v Pivovarské prodejně ve Vratislavicích.

Konečný daňový doklad je součástí dodávky objednaného zboží a slouží současně jako dodací list.

Odstoupení od kupní smlouvy ze strany kupujícího:
Kupující má právo odstoupit od smlouvy nejpozději do předání zboží prodavujícím 14 dnů ode dne převzetí zboží. V tomto termínu je kupující povinen vrátit prodávajícímu zpět nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebování, v původním obalu. O úmyslu odstoupit od smlouvy je Kupující povinen informovat prodávajícího emailem na adrese noviny@hols.cz popřípadě doporučeným dopisem na shora uvedené adresy prodávajících. Po obdržení vráceného zboží prodávající obratem kupujícímu vrátí zpět odpovídající částku (kupní cenu zboží) předem dohodnutým způsobem (poštovní poukázka, převod na účet). Prodávající má nárok, v případě odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, účtovat skutečně vynaložené náklady spojené s vyřízením objednávky (zejména poštovné, náklady na vyřízení objednávky, náklady na materiál) v souladu s ustanovením §53 odst. 10) zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník.